Verstand van betonzaken

Optimale indeling van uw bouwblok is cruciaal. Hebo adviseert u graag hoe uw erfindeling positief bijdraagt aan uw rendement.

Met Hebo Beton haalt u mensen met verstand van zaken op uw erf.

U bevindt zich hier: Home - Nieuws - Takomst fan it boerehiem

“Subsidie voor erven is goed voor boer en landschap”

Nieuwe stal en nog een bult grond op het erf, houtsingel met gaten of verwaarloosd voorerf? Nu is de kans om daar iets aan te doen. Landschapsbeheer Friesland en Plattelânsprojekten Zuidwest zijn voor het project Takomst fan it boerehiem in Sudwest Fryslân op zoek naar boeren en buitenlui die hun erf willen (her)inrichten of opknappen.

In dit project kan dat met 70 procent subsidie op het hele traject, van plan tot en met uitvoering.“Dit is een prachtige kans om Sudwest Fryslân nog mooier te maken. Daar moeten we gebruik van maken”, aldus Sander Bouma namens LTO Noord.

Bouma weet het uit ervaring, wanneer de nieuwe stal staat, is de bodem van het investeringspotje in zicht en komt de erfinrichting op de tweede plaats. “Volgens de regels moet het, maar soms blijft het erbij. Dan is dit project een mooi steuntje in de rug. Je kunt alles in één keer aanpakken. Grondwerk, windsingel, maar ook drainage als dat nodig is, of een mooie scheiding tussen voor- en achtererf. Bovendien krijg je deskundig advies van een landschapsarchitect met wie je samen een inrichtingsplan maakt, dat rekening houdt met de bedrijfsvoering.”

Omvangrijke klus
Bouma hoopt dat er zich voldoende boeren aanmelden om het project door te laten gaan. Zo’n kans om de boerenerven in Sudwest Fryslân aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers doet zich volgens hem niet dagelijks voor. Als er niet voldoende aanmeldingen zijn, gaat het project niet door en is die kans verkeken. Bouma benadrukt dat het project er niet alleen is voor boeren die net nieuw hebben gebouwd. Erven met achterstallig onderhoud komen eveneens in aanmerking voor deelname en ook bewoners van boerderijen die niet meer in bedrijf zijn. “Het enige criterium is dat het om het hele erf gaat of om een flink deel daarvan”, vult Christel Snoep van Landschapsbeheer Friesland aan. “Dit project is niet bedoeld voor twee of drie fruitbomen, maar voor grotere ingrepen. Denk bijvoorbeeld aan een goede oplossing voor kuil- en mestopslag. Deelnemers krijgen per definitie maatwerk. We kijken eerst naar wat de boer of bewoner nodig heeft en maken dan in overleg een plan.”

Grutsk
Met het project Takomst fan it boerehiem in Sudwest Fryslân wil Landschapsbeheer Friesland ervoor zorgen dat bedrijven goed in het landschap (blijven) passen, ook als de bedrijven groter worden of een andere functie krijgen. Het liefst gaan de provincie en Landschapsbeheer dan ook in zee met boeren en bewoners die een duidelijke visie hebben van wat ze in de toekomst willen met hun boerderij. “Mensen die trots zijn of willen zijn op hun erf”,  aldus Snoep. “Van soortgelijke projecten uit het verleden, weten we nog hoe enthousiast boeren en bewoners kunnen zijn.” Kees Timmers van de monumentale boerderij De Grote Tor in Engwierum is hiervan een sprekend voorbeeld. In een interview gaf hij destijds aan waarom hij ‘stinkend blij’ was dat zijn boerderij was uitgekozen voor een vergelijkbaar ervenproject in 2003. ‘Als beginnend bedrijf kun je het je niet permitteren prioriteit te geven aan de erfbeplanting. Zonder dit project hadden we nooit in dit tempo aan het herstel van het sterk verwaarloosde erf kunnen werken.”

Eigenaren van een boerenerf in Sudwest Fryslân die interesse hebben in deelname en/of meer informatie willen over het project Takomst fan it boerehiem in Sudwest-Fryslân kunnen contact opnemen met Christel Snoep van Landschapsbeheer Friesland (c.snoep@landschapsbeheerfriesland.nl of 0512 38 38 00).

____
Dit project wordt mogelijk gemaakt door: Provincie Fryslân, Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Plattelânsprojekten Sudwest Fryslân en Landschapsbeheer Friesland.