Verstand van betonzaken

Optimale indeling van uw bouwblok is cruciaal. Hebo adviseert u graag hoe uw erfindeling positief bijdraagt aan uw rendement.

Met Hebo Beton haalt u mensen met verstand van zaken op uw erf.

U bevindt zich hier: Home - Betonputten

Betonputten

Een actueel onderwerp in de agrarische sector is erfafspoeling. Met de regelgeving  rondom de afvoer van perssappen, hemelwater en perculaat bieden de opvangputten van Hebo Beton een waterdichte oplossing.

Erfafspoeling, een actueel thema

Als gevolg van erfafspoeling worden er, met name tijdens regenval, veel verontreinigingen meegevoerd naar omliggend oppervlaktewater. Deze verontreinigingen hebben een grote invloed op de waterkwaliteit. Het oppervlaktewater is dan ongeschikt voor bijvoorbeeld het drenken van vee en beregening.

Vervuiling van het oppervlaktewater

Vervuiling van het oppervlaktewater wordt veroorzaakt door voerresten, perssappen, mestresten en grond. Door STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, is onderzoek verricht naar de beschikbare informatie over erfafspoeling, maatregelen en de ontwikkeling van een landelijke richtlijn. Het onderzoek heeft bevestigd dat binnen de veehouderij erfafspoeling inderdaad bijdraagt aan verontreiniging op lokaal niveau. 13 Preventieve maatregelen blijken echter onvoldoende toereikend en zelfs op ‘schone’ veehouderijbedrijven waar voorzieningen zijn getroffen, is de milieubelasting hoog.

Dit vraagt van veehouderijbedrijven verregaande maatregelen en voorzieningen om erfafspoeling te minimaliseren. Alleen hemelwater vanaf een bezemschoon erf en uit lege en schone voeropslag mag rechtstreeks in oppervlaktewater worden geloosd. Het aanleggen van opvangvoorzieningen zal niet eenvoudig zijn en in veel gevallen kostbaar. Voor bestaande bouw zal een overgangsperiode met passende maatregelen ingesteld worden. Voor nieuwbouw en renovatie van voeropslagen zal de opvangvoorziening direct moeten worden aangelegd, waarmee afvloeien van perssappen naar oppervlaktewater wordt voorkomen.

Oplossingen voor erfafspoeling

De toenemende regelgeving voor erfafspoeling vergt in alle gevallen investeringen en aanpassingen aan de huidige situatie voor veehouderijbedrijven. De specialisten van Hebo Beton kunnen u adviseren en passende oplossingen voorleggen:

  • Sleufsilo’s met afvoermogelijkheden naar opvangput of mestkelder
  • Optimaliseren van de afdekking van de voeropslag, waardoor hemelwater niet in contact komt met het voer
  • Aanleg van optimale erfverharding, zodat erf en voeropslag gemakkelijk schoon te houden zijn

Meer weten?

Wilt u meer informatie over erfafspoeling of de implicaties voor uw bedrijf? Neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de diverse afmetingen, specificaties en prijzen. Voor enkele voorbeelden van gerealiseerd werk, wijzen wij u graag op de referentieprojecten.